Kolofon

Ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside er:

Anne Charlotte Genz
Genz Appartments I/S
Småfolksvej 10
6792 Kongsmark, Rømø, DK

Tel: +45 7475 5401
e-mail: info@genz-app.dk

Administrerende direktør: Anne Charlotte Genz
CVR. nr.: DK33725752

Ansvar for indhold

Indholdet på vore sider er udarbejdet med stor omhyggelighed. Vi kan dog ikke tage ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som serviceudbyder er vi i henhold til § 7 stk. 1 i TMG (tysk lov om telemedier) ansvarlig for eget indhold på disse sider i henhold til den generelle lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som serviceudbyder imidlertid ikke forpligtet til at kontrollere overførte eller lagrede fremmede oplysninger eller undersøge disse for omstændigheder, som tyder på en ulovlig handling. Forpligtelser til at fjerne eller blokere anvendelse af oplysninger i henhold til den generelle lovgivning forbliver uberørte heraf. Et ansvar i denne forbindelse er dog først mulig fra det tidspunkt, hvor en konkret retskrænkelse bliver kendt. Ved kendskab til tilsvarende retskrænkelser vil vi omgående fjerne dette indhold.

Ansvar for links

Vore sider indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjepart, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke tage ansvar for dette fremmede indhold. For indholdet på de linkede sider er den pågældende udbyder eller administrator af siderne altid ansvarlig. De linkede sider blev på tidspunktet for linkningen kontrolleret for mulige retskrænkelser. På tidspunktet for linkningen kunne der ikke konstateres retskrænkende indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol af de linkede sider er imidlertid ikke rimelig uden konkret dokumentation for en retskrænkelse. Ved kendskab til retskrænkelser vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indhold og dokumentation på disse sider, som er udarbejdet af sidernes administrator, er underlagt ophavsretten. Kopiering, behandling, distribution og enhver form for genanvendelse ud over ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af denne side er kun tilladte til privat og ikke kommerciel anvendelse. Såfremt indholdet på denne side ikke er udarbejdet af administratoren, vil tredjeparts ophavsret blive respekteret. Indhold fra tredjepart vil specielt blive mærket som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi om en tilsvarende henvisning. Ved kendskab til retskrænkelser vil vi omgående fjerne dette indhold.

Billeddokumentation

På denne hjemmeside er der anvendt billeder fra forskellige ophavsfolk. Ophavsretten ligger hos de pågældende ophavsfolk. Download og anvendelse af billederne på denne hjemmeside er ikke tilladt.

Ophavsfolk:
Anne Charlotte Genz
Hendrik Krause
Philippa Kreis
Frank Alder
www.fotolia.com (Verwendung: Seite Galerie, Galerie-Bild-Nr. 5,9; Seite News, Beitragsbild Reiter am Strand;)
www.thinkstockphotos.com (Verwendung: Slider, Startseite: Raus aus dem Alltag…, Familie; Slider Aufheizen und Abkühlen…, Kinder; Seite Sauna, Pool & mehr, Galerie-Bild-Nr. 2,4,6,8.; Seite Highlights, Galerie-Bild-Nr. 8,10; Seite Galerie, Galerie-Bild-Nr. 3,14;)

Koncept og design

Philippa Kreis, Text & Redaktion www.philippa-kreis.de
Alder Creation, Konzept, Webdesign www.alder-creation.de

 


 

Databeskyttelseserklæring

Gyldighedsområde

Denne databeskyttelseserklæring informerer brugere om måde, omfang og formål med indhentning og anvendelse af personrelaterede data fra den ansvarlige udbyders side.
Ansvarlig for databeskyttelse:

Anne Charlotte Genz
Genz Appartments I/S
Småfolksvej 10
6792 Kongsmark, Rømø, DK

Tel: +45 7475 5401
e-mail: info@genz-app.dk

Administrerende direktør: Anne Charlotte Genz
CVR. nr.: DK33725752

1. Adgangsdata/server-logfiler

Udbyderen (eller dennes domæneudbyder) indhenter standardmæssige data om enhver adgang til siderne (såkaldte server-logfiler). Til adgangsdata hører:

 • navn på den hentede hjemmeside,
 • fil, dato og tidspunkt for hentningen,
 • overført datamængde,
 • meddelelse om vellykket hentning,
 • browsertype plus version,
 • brugerens styresystem,
 • referrer URL (den tidligere besøgte side),
 • IP-adresse og
 • den forespørgende udbyder.

Udbyderen anvender kun protokoldata til statistiske analyser med henblik på drift, sikkerhed og optimering af hjemmesiden samt på teknisk administration af hjemmesiden. Udbyderen forbeholder sig dog ret til efterfølgende at kontrollere protokoldata, hvis der på grund af konkret dokumentation er berettiget mistanke om en ulovlig anvendelse.
Derudover indhentes, anvendes og videregives personrelaterede data kun til tredjepart af udbyderen, såfremt dette er lovmæssigt tilladt, eller brugerne indvilliger i dataindsamlingen.

2. Håndtering af personrelaterede data

Personrelaterede data er oplysninger, ved hjælp af hvilke en person kan identificeres, altså oplysninger, som kan føres tilbage til en person. Dertil hører blandt andet navn, e-mailadresse eller telefonnummer.

a) Kontakt
Ved kontakt til udbyderen (for eksempel pr. kontaktformular eller e-mail) gemmes brugerens oplysninger med henblik på at behandle forespørgslen samt i tilfælde af, at opfølgende spørgsmål måtte opstå.
Disse data slettes, så snart årsagen til kontakten er bortfaldet.

b) Cookies
På vores hjemmeside indsætter vi cookies. Her drejer det sig om små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din terminal (laptop, tablet, smartphone o.lign.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies anretter ingen skade på din terminal, indeholder ingen vira, trojanere eller øvrig skadelig software.

I cookien lægges oplysninger, som altid fremkommer i forbindelse med den specifikt anvendte terminal. Dette betyder dog ikke, at vi derved direkte får kendskab til din identitet.

Anvendelsen af cookies er primært beregnet til at gøre din anvendelse af vores hjemmeside mere bekvem. Derfor indsætter vi såkaldte session-cookies for at kunne se, at du har besøgt nogle sider på vores hjemmeside. Når du forlader vores hjemmeside, slettes disse automatisk.

De data, som behandles af cookies, er nødvendige til de nævnte formål til varetagelse af vore berettigede interesser samt tredjeparts interesser i henhold til punkt 6 stk. 1 s. 1 litr. f i GDPR.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser således, at der ikke gemmes cookies på din computer, eller der altid fremkommer en henvisning, inden der indsættes en ny cookie. Fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan anvende alle funktioner på vores hjemmeside.

3. Integrering af service og indhold fra tredjepart

a) Indhold fra tredjepart
Det kan forekomme, at der på denne online-hjemmeside integreres indhold fra tredjepart, som for eksempel videoer fra YouTube, kortmateriale fra Google-Maps, RRS-Feeds eller grafik fra andre hjemmesider. Dette forudsætter altid, at udbyderne af dette indhold (i det efterfølgende betegnet som “tredjeparts-udbydere”) registrerer brugernes IP-adresse. For uden IP-adressen vil de ikke kunne sende indholdet til den pågældende brugers browser. IP-adressen er dermed nødvendig for at kunne vise dette indhold. Vi bestræber os på kun at anvende indhold, hvis pågældende udbyder kun anvender IP-adressen til udlevering af indholdet. Vi har dog ingen indflydelse på, hvis tredjeparts-udbyderne gemmer IP-adressen, f.eks. til statistiske formål.

b) Tripadvisor
Denne hjemmeside anvender „del-knappen“ fra Tripadvisor. Ved besøg på denne hjemmeside via din browser etableres en forbindelse til serverne hos TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA. Yderligere oplysninger om „del-knappen“ og relevante oplysninger desangående eller om lagring af brugerdata via Tripadvisor kan du se på https://www.tripadvisor.dk

c) Google Analytics
Denne hjemmeside anvender eventuelt tjenesten „Google Analytics“, som tilbydes af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) til analyse af brugernes anvendelse af hjemmesiden. Tjenesten anvender „cookies“ – tekstfiler, som gemmes på din terminal. Oplysningerne, som indsamles af disse cookies, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der.
På denne hjemmeside inddrages IP-anonymisering. Brugernes IP-adresse forkortes inden for medlemslandene i EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Takket være denne forkortelse bortfalder din IP-adresses personreference. Som et led i aftalen om databehandling, som hjemmesideindehaverne har indgået med Google Inc., udarbejder Google ved hjælp af de indsamlede oplysninger en analyse af hjemmesideanvendelsen og hjemmesideaktiviteten og udfører serviceydelser, som er forbundet med internetanvendelsen.
Du har mulighed for at forhindre lagring af cookies på din terminal ved at foretage passende indstillinger i din browser. Det er ikke sikkert, at du har adgang til alle funktioner på denne hjemmeside uden begrænsninger, hvis din browser ikke tillader cookies.
Desuden kan du med et browser-plugin forhindre, at de oplysninger, som er indsamlet via cookies (inklusive din IP-adresse), sendes til Google Inc. og anvendes af Google Inc. Følgende link fører dig til det relevante plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Her kan du finde yderligere oplysninger om dataanvendelse hos Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

d) Google-data
Vi sætter Google-kort ind i kontaktfeltet samt eventuelt YouTube, hvis du besøger en hjemmeside, hvorpå videoer er integreret. Disse tjenester indhenter og gemmer automatisk følgende oplysninger:
Referrer URL
Browsertype og browserversion
Anvendt styresystem
Tidspunkt for serverforespørgsel
IP-adresse
Her kan du finde oplysninger om sletning og administration af dine data, som er indhentet af Google: https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/

e) Google font- og scriptbiblioteker
For at vise vores onlinetilbud entydigt, tiltalende og korrekt på tværs af browsers anvender denne hjemmeside scriptbiblioteker og skriftbiblioteker som f.eks. Google Fonts.
Google Fonts og Google scriptbiblioteker stilles til rådighed af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Deres integrering foregår ved hentning af en server, som normalt er en server hos Google i USA. Det meddeles til serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Google gemmer ligeledes IP-adressen.
Her kan du finde Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=zz

4. De impliceredes rettigheder
Du har ret til:

 • i henhold til punkt 15 i GDPR at forlange oplysning om dine personrelaterede data, som behandles af os. Specielt kan du forlange oplysning om behandlingsformålene, kategorien af de personrelaterede data, kategorierne af modtagere, over for hvem dine data blev eller bliver offentliggjort, den planlagte opbevaringstid, tilstedeværelsen af en ret til korrektion, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, tilstedeværelsen af en ret til anke, oprindelsen af dine data, såfremt disse ikke blev indhentet hos os, samt om tilstedeværelsen af en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling og evt. informative oplysninger om deres detaljer,
 • i henhold til punkt 16 i GDPR omgående at forlange korrektion af ukorrekte eller fuldstændiggørelse af dine personrelaterede data, som opbevares hos os,
 • i henhold til punkt 17 i GDPR at forlange sletning af dine personrelaterede data, som opbevares hos os, såfremt behandlingen ikke er nødvendig til udøvelse af retten til fri meningstilkendegivelse og information, til opfyldelse af en retslig forpligtelse, af hensyn til den offentlige interesse eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav,
 • i henhold til punkt 18 i GDPR at forlange begrænsning af behandlingen af dine personrelaterede data, såfremt rigtigheden af disse data bestrides af dig, behandlingen er uretmæssig, men at du afviser deres sletning, og vi ikke længere behøver disse data, men at du behøver dem til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller at du i henhold til punkt 21 i GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen,
 • i henhold til punkt 20 i GDPR at få dine personrelaterede data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at forlange overførsel til en anden ansvarlig person,
 • i henhold til punkt 7 stk. 3 i GDPR på ethvert tidspunkt at tilbagekalde dit samtykke, som du har givet til os. Dette har den konsekvens, at vi i fremtiden ikke må fortsætte den databehandling, som var baseret på dette samtykke, og
 • i henhold til punkt 77 i GDPR at klage til en tilsynsmyndighed. Normalt kan du her henvende dig til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller arbejdsplads eller vores justitskontor.

Indsigelsesret
Såfremt dine personrelaterede data behandles på grundlag af berettigede interesser i henhold til punkt 6 stk. 1 s. 1 litr. f i GDPR, har du i henhold til punkt 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personrelaterede data, såfremt der foreligger grunde dertil, som fremkommer af din særlige situation, eller indsigelsen retter sig mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som uden angivelse af en særlig situation gennemføres af os.

Hvis du vil gøre brug af din tilbagekaldelses- eller indsigelsesret, er en e-mail til info@genz-app.dk tilstrækkelig

Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig og er version maj 2018.

På grund af videreudvikling af vores hjemmeside og tilbud derpå eller på grund af ændrede lovmæssige eller myndighedsforskrifter kan det være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den altid aktuelle databeskyttelseserklæring kan på ethvert tidspunkt hentes og printes af dig på hjemmesiden på https://www.genz-app.dk/da/databeskyttelseserklaering/